2003 met ų gruodžio mėn 17. d. SAFtehnikos kokybės valdymo sistema attinka ISO 9001:2000 standartui.

Šių metų gruodžio mėn 17 diena buvo sėkmingai atliktas A/S Saftehnika kokybės valdymo sistemos auditas pagal ISO 9001:2000 standartų reikalavimus.

Auditą atliko tarptautinė kompanija Bureau Veritas Quality International.