2003 m. rugsėjo 15d. UAB “Fortek” informacinės technologijos atliktas auditas už 2003/2002 finansinius metus.

2003 metų rugsėjo mėn 15 diena, UAB “Fortek” informacinės technologijos buvo atliktas finansinės atskaitomybės auditas pagal Tarptautinius audito standartus, išleistus Tarptautinės apskaitininkų federacijos ir Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

Auditą atliko tarptautinė kompanija “PricewaterhouseCoopers”.

UAB “Fortek” IT finansiniai metai tęsiasi nuo liepos 1 iki birželio 30 dienos.